Strona Główna · Argumenty · Dodaj · Zaloguj się

Witaj przy Wielkim Murze Baridajskim!

Wielki Mur Baridajski, stojący na granicy pomiędzy Królestwem Baridasu a Loardią (dzisiaj Teutonią) został stworzony na mocy Uchwały Rady Królestwa o Wielkim Murze Baridajskim z dnia 14 czerwca 2008 r. Cel jego zbudowania był jeden: uchronić ostoję monarchofaszyzmu przed zgubnymi działaniami z zewnątrz.

Pomimo uspokojenia się sytuacji poza granicami Baridasu, Mur nadal stoi. Czuwa nad nami, jako symbol naszej przeszłości, architekt teraźniejszości oraz gwarant przyszłosci.

Przez lata jego istnienia wykształciła się wśród Baridajczyków tradycja podawania kolejnych to argumentów za utrzymywaniem Muru.

Dołącz więc i Ty, podróżniku! Dołóż swoją cegiełką i buduj razem z nami Wielki Mur Baridajski, oddzielający nas od złego oraz pozwalający na życie oraz służbę Jego Królewskiej Mości Tomaszowi Ivonowi Hugonowi w spokoju.

Dotychczas dodano 555 argumentów!Kliknij tutaj, aby się wylogować…